Пречиствателни станции

Игри

Информация за страница Пречиствателни станции

   Благодарение на различните по вид пречиствателни станции, днес дори отпадните води могат да се преработят във вид, който позволява използването им. Съхраняването на водния ценен ресурс е едно от най-важните неща за околната среда, а ако искаме да постигаме максимално задоволителни резултати, трябва да изберем подходящото съоръжение. Преди всичко станциите не трябва да променят биологическата активност на водата, тоест да не я нарушават. Биологичното пречистване е основният похват, с който отпадните води се приближават по състав до природните. Сега е почти немислимо да си представим станция, която да не е в състояние да обслужва едновременно както най-малкото домакинство, така и най-голямата по размери кооперация. Монтирането на тези съоръжения не представлява кой знае каква скъпа инвестиция, а като резултат от последвалите икономии на ток и вода, вложените от нас пари се възвръщат бързо и сигурно. Съобразяването с терена, както и с количеството и качеството на водата има пряка връзка за постигането на добри резултати.

    В зависимост от нивото на пречистване на водата, могат да се обособят няколко основни вида пречиствателни станции. От битово отпадна до градинска през битово отпадна до питейна  и накрая от дъждовна до питейна – за всеки един от тези варианти съществуват пречистващи съоръжения. В зависимост от броя на хората, които обслужва, се определят размерите и капацитетът на конструкцията. Знае се например, че домашно инсталираната станция е в състояние да обслужва максимум до 25 души, докато средният диапазон на груповите станции е в размер на от 25 до 500 ЕЖ, което означава еквивалент жители. Също няколко на брой като самите станции са и сферите, където основно те намират приложение. На първо място са земеделието и селското стопанство, където целта е напояване на насажденията. В селищата станциите се използват за поливане на парковете и градинките, които по всяко време на деня и при хубаво време са пълни с хора. Не на последно място пак в населените места, следва да се отбележи и необходимостта от почистване на улиците и тротоарите. Миенето на коли и преработката на водата като санитарна са пак възможни благодарение на станциите от типа пречистващи.

    Голяма част от пречиствателни станции имат в състава си сглобяеми елементи, изработени от пластмаса и бетон. След като отпадъчните води се включат към съоръжението, те попадат право върху решетката. Благодарение именно на нея се стига до отстраняването на по-едрите водни примеси. Що се отнася до онези отпадъци, които остават по края на решетката, при тях се налага периодично отстраняване. За да имаме налице биологично пречистване, важна е ролята на така наречените бактериални култури. Необходимият за живота на микроорганизмите въздух се осигурява от аераторът или безшумни диафрагмени пхомпи. Свързването на аератора се осъществява посредством използването на компресор. Обикновено материалът, служещ за направата на материалите, позволява последните да бъдат заравяни на дълбочина. В резултат на технологията на моделирането пък материалите получават гаранция за висок процент издържливост срещу евентуални резки температурни амплитуди, както и химични и механични влияния. Сред съществените предимства на станциите са високата ефективност при минимална инвестиция, лесният и бърз монтаж, както и елементарната им поддръжка.

eXTReMe Tracker